Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών (παροχής) 236γ ΤΥΠΟΤΡΑΣΤ

2,60  2,21 

Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών για την Παροχή υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ
Για επαγγελματίες όπου η παροχή δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ (Γιατροί κτλ)